Monthly View


Jump to:
October 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

doc appt

Bike 20.2 mi

24

Easy 4.2 mi

25

Bike 25.2 mi

26
27

Bike 15.1 mi

28

Race 3.1 mi

29

Long 10.1 mi

Bike: 60.5 mi

Run: 17.4 mi

30

dentist

Bike 4.1 mi

Bike 19.1 mi

1
2

Easy 3.1 mi

3

Bike 20.2 mi

4

Happy Medium 6 mi

5

Bike 2.1 mi

Bike 27.2 mi

6

Easy 4.2 mi

Bike: 72.7 mi

Run: 13.2 mi

7
8

Long 12 mi

9

Taper Start

Bike 2.1 mi

Bike 19.2 mi

10

Easy 3.1 mi

11

Bike 6.3 mi

Bike 20.2 mi

12

Off/Travel

13

Off/Travel

Bike: 47.8 mi

Run: 15.1 mi

14

Easy 3.1 mi

15

Bike 3.1 mi

Bike 20.2 mi

16
17

Bike 15.1 mi

18

Off/Travel

19

Off/Travel

Run: 2 mi

20

Race 13.1 mi

Bike: 38.4 mi

Run: 16.1 mi

21

Off/Travel

22

Bike 15.1 mi

23

Run: 3 mi

24
25

Run: 4 mi

26

Bike: 30 mi

27

Run: 5 mi

Bike: 15.1 mi

28

Bike: 25 mi

29
30

Run: 4 mi

31

Bike: 30 mi

1

Run: 3 mi

2

Bike: 20 mi

3

Run: 5 mi