Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Bike 15.1 mi

23

free

Easy 3.1 mi

24

Easy 3.1 mi

25

rest

26

Bike 17.2 mi

27

Happy Medium 3.1 mi

28

free

Left hip cranky

Bike 13.1 mi

Bike: 45.4 mi

Run: 9.2 mi

29
30

Zwift Run 2 mi

1

Bike 15.1 mi

2

rest

3

Zwift Run 2 mi

4

Bike 17.2 mi

5

Zwift Run 3 mi

Bike: 32.3 mi

Run: 7 mi

6

Bike 15.1 mi

7

Run/Walk 2.6 mi

8

Bike: 13 mi

Bike 13.1 mi

9

rest

10

Run/Walk 5.1 mi

11

Bike 1.4 mi

Bike 29.4 mi

12

Run/Walk 3.1 mi

Bike: 59.1 mi

Run: 10.8 mi

13

rest

14

Bike 19.1 mi

15

Run: 3 mi

16

Run: 5 mi

17

Bike: 19 mi

18

rest

19

Run: 3 mi

Bike: 19.1 mi

20

Bike: 15 mi

21

Run: 3 mi

22

Run: 3 mi

23

rest

24

Bike: 13 mi

25

Run: 5 mi

26

Bike: 17 mi

27

Run: 3 mi

28

Run: 3 mi

29

Bike: 20 mi

30

rest

31

Run: 5 mi

1

Bike: 15 mi

2

Bike: 15 mi