Monthly View


Jump to:
January 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
27

Off

28

Snow/Ice/Slush 2.1 mi

29

Off

30

Off

31

Off

1

Run/Walk 4.1 mi

2

Bike 4.1 mi

Bike 19.1 mi

Bike: 23.2 mi

Run: 6.2 mi

3

Bike 16.1 mi

4

Snow/Ice/Slush 6.1 mi

5
6

Bike 4.1 mi

Bike 16.1 mi

7

Snow/Ice/Slush 4 mi

8

Bike 15.1 mi

9

Zwift Run 4 mi

Bike: 51.5 mi

Run: 14.1 mi

10

Bike 4 mi

Bike 16.2 mi

11

Zwift Run 4 mi

12
13

free

Snow/Ice/Slush 6.1 mi

14

Bike 15.1 mi

15

Bike 15.1 mi

16

Snow/Ice/Slush 5.2 mi

Bike: 50.3 mi

Run: 15.3 mi

17

Bike 5 mi

Bike 16.1 mi

18

Snow/Ice/Slush 5.1 mi

19

doc appt

Port Removal!!

20

Bike 14.1 mi

21

GI horrors + sore port in...

Zwift Run 2 mi

22

Zwift Run 3 mi

23

Bike 25.1 mi

Bike: 60.4 mi

Run: 10.1 mi

24

Run: 5 mi

25

Run: 4 mi

free

26
27

Bike: 30 mi

28

Bike: 15 mi

29

Run: 6 mi

30

Bike: 15 mi

31

Bike: 15 mi

1

Run: 6 mi

free

2
3

Bike: 40 mi

4

Run: 4 mi

5

Bike: 10 mi

6

Run: 3.5 mi