Monthly View


Jump to:
February 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Swim 0.9 km

21

Default 4.1 km

22

Bike 9.8 km

Bike 9.9 km

23
24

Swim 1.2 km

25

Default 4.1 km

26

Hike 6.1 km

Bike: 19.7 km

Hike: 6.1 km

Run: 8.2 km

Swim: 2.1 km

27

Swim 0.1 km

28

Default 4.1 km

29
30
31

Swim 1.1 km

1

Default 4.1 km

Swim 0.5 km

2

Run: 8.2 km

Swim: 1.6 km

3

Swim 0.4 km

4

Default 4.2 km

5
6
7
8

Bike 22.3 km

9

Bike 7.7 km

Bike: 30 km

Run: 4.2 km

Swim: 0.4 km

10
11

Default 3.2 km

12

Swim 0.5 km

13

Bike 9.9 km

Bike 6.8 km

Bike 7.7 km

14
15

Swim 0.1 km

Swim 0.4 km

16

Bike: 24.4 km

Run: 3.2 km

Swim: 0.9 km

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1