Monthly View


Jump to:
March 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
18

Easy 6.8 mi

19

Tempo 6.4 mi

20

Easy Fartlek 7.6 mi

21

Easy 6.6 mi

22

Easy 6.8 mi

23

Long 18.1 mi

24

Run: 52.3 mi

25
26

Easy 6.4 mi

27

Easy 7.1 mi

28

Easy 9.3 mi

1

Easy 7.4 mi

2

Long 20.1 mi

3

Run: 50.3 mi

4

Easy 6 mi

5

Easy 6.4 mi

6

Medium long 9.1 mi

7

Easy 6.5 mi

8

Easy 6.2 mi

9

Easy 6.3 mi

Race 13.1 mi

10

Run: 53.5 mi

11

Easy 6.4 mi

12

Easy 6.5 mi

13

Easy 6.7 mi

14

Medium long 9.3 mi

15

Easy 6.6 mi

16

Long 22.1 mi

17

Run: 57.6 mi

18

Easy 6.3 mi

19

Easy 6.5 mi

20

Medium long 9.8 mi

21
22
23
24

Run: 22.7 mi

25
26
27
28
29
30
31