Monthly View


Jump to:
May 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25
26

Swim 1.9 km

27
28
29

Swim 2.3 km

30
1

Swim: 4.2 km

2

Default 9.4 km

3

Swim 1.3 km

4

Default 2.9 km

Default 9.4 km

5

Default 6.7 km

6

Swim 2 km

7

Default 13.5 km

8

Run: 41.8 km

Swim: 3.3 km

9

Default 15.5 km

10

Swim 1.6 km

11

Default 3.6 km

Default 6.9 km

12

Swim 1.8 km

13

Default 10.5 km

14
15

Default 7.3 km

Swim 0.7 km

Run: 43.8 km

Swim: 4 km

16
17
18

Default 11.9 km

19

Default 2.5 km

Swim 1.3 km

Default 2.6 km

Default 7.8 km

20
21
22

Run: 24.8 km

Swim: 1.3 km

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5