Monthly View


Jump to:
April 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Swim 2.2 km

Bike 30 km

26

Easy 6 km

27

Swim 2.7 km

28

Bike 25 km

29

Swim 2.6 km

30
31

Race 30.1 km

Bike: 55 km

Run: 36.1 km

Swim: 7.5 km

1

Swim 2.4 km

Bike 30 km

2
3

Swim 4.4 km

Easy 4.3 km

4

Bike 23 km

5

Swim 2.2 km

6

Long 14.5 km

7

Easy 6.1 km

Bike: 53 km

Run: 24.9 km

Swim: 9 km

8

Swim 2.6 km

Bike 30 km

9
10

Swim 2.2 km

11

Bike 25 km

12

Swim 2.7 km

13

Long 17.9 km

14

Bike: 55 km

Run: 17.9 km

Swim: 7.5 km

15

Swim 2.4 km

Bike 30 km

16
17
18
19
20
21

Bike: 30 km

Swim: 2.4 km

22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5