Monthly View


Jump to:
July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Walk 3.6 km

Walk 2.1 km

Walk 0.6 km

Walk 2 km

22

Walk 5 km

23
24

Walk 2 km

Walk 1.5 km

25

Walk 4.3 km

26
27

Walk: 21.3 km

28

Swim 2 km

29

Bike 20.6 km

30
1

Swim 2.2 km

2

Bike 21.1 km

3
4

Walk 21.5 km

Bike: 41.7 km

Swim: 4.2 km

Walk: 21.5 km

5

Bike 26.3 km

6
7
8

Swim 2.2 km

9
10

Walk 14 km

11

Bike: 26.3 km

Swim: 2.2 km

Walk: 14 km

12

Bike 10.4 km

13

Bike 8.2 km

14

Swim 2.2 km

15
16
17

Walk 20.9 km

18

Walk 9.4 km

Bike: 18.7 km

Swim: 2.2 km

Walk: 30.3 km

19

Swim 2.4 km

20
21

Swim 2.5 km

22

Bike 22.9 km

Swim 2.4 km

23
24
25

Bike 30.4 km

Bike: 53.3 km

Swim: 7.3 km

26

Bike 10.1 km

Walk 14.1 km

27

Swim 2.2 km

28
29
30
31
1

Bike: 10.1 km

Swim: 2.2 km

Walk: 14.1 km