Monthly View


Jump to:
May 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Swim 2.3 km

Bike 9 km

26

Easy 4.3 km

27

Swim 2.3 km

28

Bike 10.1 km

Easy 4.7 km

29

Swim 2.2 km

30

Walk 7.1 km

1

Bike: 19.2 km

Run: 8.9 km

Swim: 6.8 km

Walk: 7.1 km

2

Swim 2.4 km

3

Easy 5 km

4

Swim 2.4 km

Bike 11.1 km

5

Easy 5.1 km

6

Swim 2.4 km

7

Walk 16.7 km

8

Walk 16.4 km

Bike: 11.1 km

Run: 10.1 km

Swim: 7.2 km

Walk: 33.1 km

9

Swim 2.3 km

10

Bike 18 km

11

Swim 2.6 km

Other 2.6 km

12

Bike 17.9 km

13

Swim 2.5 km

14

Walk 17.2 km

15

Walk 21.9 km

Bike: 36 km

Other: 2.6 km

Swim: 7.4 km

Walk: 39 km

16

Swim 2.4 km

17

Bike 18.2 km

18

Swim 2.5 km

19

Bike 10.4 km

20

Swim 2.5 km

21

Walk 15.3 km

22

Walk 15.7 km

Bike: 28.6 km

Swim: 7.4 km

Walk: 31 km

23

Bike 17.9 km

24
25
26
27
28
29

Bike: 17.9 km

30
31
1
2
3
4
5