Monthly View


Jump to:
May 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
26
27

Other 0.7 km

28
29
30
1

Walk 21 km

2

Other: 0.7 km

Walk: 21 km

3
4
5
6
7
8

Walk 10.2 km

9

Walk 12.1 km

Walk: 22.3 km

10
11
12
13

Bike 19.5 km

14

Walk 3.3 km

15

Walk 14.1 km

16

Walk 9.7 km

Bike: 19.5 km

Walk: 27 km

17

Bike 20.3 km

18

Bike 21.1 km

Walk 4.9 km

19
20

Bike 22.6 km

21
22

Walk 1.2 km

23

Bike: 64 km

Walk: 6.1 km

24

Walk 30.5 km

25
26
27
28
29

Walk 30.8 km

30

Walk: 61.3 km

31

Bike 34.7 km

1
2

Bike 7.5 km

3
4

Easy 3.2 km

5

Walk 22.1 km

6

Bike: 42.2 km

Run: 3.2 km

Walk: 22.1 km