Monthly View


Jump to:
April 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Swim 2.3 km

Easy 4.1 km

22

Bike 9.6 km

23

Swim 2.4 km

24

Bike 9.9 km

25

Swim 2.5 km

26

Walk 3.1 km

27

Easy 4.3 km

Bike: 19.5 km

Run: 8.4 km

Swim: 7.2 km

Walk: 3.1 km

28

Swim 2.4 km

29
30

Swim 2.7 km

Bike 10 km

31

Easy 4.4 km

1

Swim 2.6 km

2

Easy 5.2 km

3

Bike: 10 km

Run: 9.6 km

Swim: 7.7 km

4

Swim 2.3 km

Bike 10.1 km

5

Easy 4.3 km

6

Swim 2.6 km

Default 2 km

7

Easy 5 km

8

Swim 2.7 km

9
10

Easy 4.6 km

Bike: 10.1 km

Run: 15.9 km

Swim: 7.6 km

11

Swim 2.5 km

12

Bike 9.2 km

Easy 5 km

13

Swim 2.5 km

14

Easy 5 km

15

Walk 10 km

16

Swim 2.7 km

17

Bike: 9.2 km

Run: 10 km

Swim: 7.7 km

Walk: 10 km

18
19
20

Swim 2.6 km

Easy 4.2 km

21

Bike 10.9 km

Walk 3 km

22

Swim 2.2 km

23

Walk 15.5 km

24

Walk 18.6 km

Bike: 10.9 km

Run: 4.2 km

Swim: 4.8 km

Walk: 37 km

25

Swim 2.3 km

Bike 9 km

26

Easy 4.3 km

27

Swim 2.3 km

28

Bike 10.1 km

Easy 4.7 km

29

Swim 2.2 km

30

Walk 7.1 km

1

Bike: 19.2 km

Run: 8.9 km

Swim: 6.8 km

Walk: 7.1 km