Monthly View


Jump to:
July 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Walk 6 km

21

Default 16 km

22

Default 14.7 km

23

Swim 1.9 km

24

Default 16 km

25

Swim 1.9 km

26

Default 16 km

Run: 62.7 km

Swim: 3.7 km

Walk: 6 km

27

Default 14.6 km

28

Default 14.6 km

29

Default 16 km

30
1

Default 16 km

2

Swim 1.1 km

Default 8 km

3

Default 16 km

Run: 85.3 km

Swim: 1.1 km

4
5

Default 16 km

6
7
8
9
10

Run: 16 km

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31