Monthly View


Jump to:
February 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Recovery 3.4 mi

21

Fartlek/SS/Prog 5.5 mi

Fitness 1:00:29.94

22

Recovery 3.5 mi

Fitness 15:22.82

23

Recovery 4 mi

24
25

Easy 5.3 mi

26

Recovery 3.3 mi

Bike 10 mi

Bike: 10 mi

Fitness: 1:15:52.76

Run: 25 mi

27
28
29

Bike 6 mi

30

Recovery 3.5 mi

Bike 11 mi

Fitness 15:07.99

31

Cross Training 1.3 mi

Bike 10.2 mi

Fitness 7:56.45

1
2

Easy 2.8 mi

Bike 3 mi

Bike: 30.2 mi

Cross Training: 1.3 mi

Fitness: 23:04.44

Run: 6.3 mi

3
4

Fartlek/SS/Prog 3.9 mi

Fitness 58:50.98

5

Recovery 3 mi

6

Bike 9.5 mi

Fitness 16:23.18

7

Easy 2 mi

Fitness 11:27.97

Fitness 5:49.14

8

Easy 3.5 mi

Fitness 22:58.69

9

Long 14.5 mi

Bike: 9.5 mi

Fitness: 1:55:29.96

Run: 26.9 mi

10
11

Fitness 57:35.63

12

Easy 2.5 mi

Fitness 38:58.57

13

Bike 8 mi

Fitness 10:11.09

14

Cross Training 1.5 mi

Bike 9.6 mi

Cross Training 1.5 mi

15

Easy 2 mi

16

Bike: 17.6 mi

Cross Training: 3 mi

Fitness: 1:46:45.29

Run: 4.5 mi

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1