Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23
24
25
26
27

Easy 5.7 km

28

Easy 0.5 km

Race 5 km

29

Run: 11.2 km

30
31

Long 11.6 km

1

Easy 0.6 km

Race 5 km

Easy 1.1 km

Race 5 km

2
3
4

Long 10.5 km

5

Tempo 6.2 km

Run: 39.8 km

6
7

Tempo 9.1 km

Commute 4.7 km

8

Commute 5.1 km

Commute 5.6 km

9
10

Commute 10 km

11
12

Long 11.1 km

Run: 45.7 km

13

Commute 6 km

14

Commute 5.7 km

15

Commute 6.4 km

16

Commute 6.1 km

17

Commute 5.5 km

18
19

Run: 29.8 km

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2