Monthly View


Jump to:
May 2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

14 weeks until JUT

Easy 12.1 km

24
25

Interval 11.2 km

26

Easy 13.2 km

27

Trail 11.5 km

28

Long 32.1 km

29

Easy 8.6 km

Run: 88.8 km

30
1
2

Interval 12.2 km

3
4
5

Trail 20.1 km

6

Run: 32.3 km

7

Tempo 11.8 km

Trail 10.1 km

8
9

Default 8.5 km

10

Easy 8.8 km

11
12

Trail 40.4 km

13

Trail 39.6 km

Trail 0.7 km

Run: 120 km

14
15
16

Easy 7.5 km

17

Easy 8.6 km

Easy 8.6 km

18

Easy 8.6 km

19

Long 17.1 km

20

Run: 50.5 km

21

10 Weeks until JUT

Easy 9.3 km

22
23

Easy 1.5 km

Interval 2.1 km

24

Easy 8.1 km

25
26
27

Run: 21.1 km

28
29
30
31
1
2
3