Monthly View


Jump to:
October 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Week - Block 4 Starts

Easy 9.6 km

Trail 10.6 km

24

Run - Easy: 8 km

25

Easy 2.1 km

Interval 7 km

Trail 11.1 km

26

Easy 9.6 km

27

Easy 6.7 km

28

Run - Easy: 10 km

29

Skakavac Trail Ultra 32K ...

Long 26.4 km

Run: 83.3 km

30

Trail 12.3 km

1

Run - Easy: 8 km

2

Tempo 10.4 km

Easy 9.4 km

3

Easy 9.4 km

Easy 11.4 km

4

Easy 9.1 km

5

Trail 15.3 km

6

Octoberfest 5K Race

Long 30.5 km

Run: 108 km

7

Run - Trail: 12 km

Easy 5.4 km

8

Run - Easy: 8 km

9

Run - Easy: 8 km

Interval 10.3 km

10

Easy 12.2 km

11

Easy 12.5 km

12

Mont Bromont 100M

Mont Bromont Ultra

Long 31.5 km

13

Run - Easy: 10 km

Run: 72 km

14

Run - Easy: 8 km

Trail 22.2 km

15

Easy 8.6 km

16

Run - Interval: 12 km

17

Run - Easy: 10 km

18

Run - Easy: 10 km

19

Run: 32 km

20

Run - Easy: 10 km

Run: 30.9 km

21

Run - Trail: 12 km

22

Run - Easy: 8 km

23

Run - Interval: 12 km

24

Run - Easy: 10 km

25

Run - Easy: 10 km

26

Run: 34 km

27

Run - Easy: 10 km

28

Run - Trail: 8 km

29

Run - Trail: 8 km

30

Run - Interval: 8 km

31

Run - Easy: 10 km

1

Run - Easy: 8 km

2
3

Run: 20 km