Monthly View


Jump to:
March 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24
25
26

Easy 8.2 km

27
28

Easy 10.6 km

29

Easy 10.8 km

1

Race 21.2 km

Run: 50.9 km

2

Easy 6.2 km

3
4

Easy 13 km

5

Easy 23.5 km

6

Easy 9.1 km

7

Easy 6.4 km

8

Easy 12 km

Run: 70.3 km

9

Easy 8.7 km

10

Easy 10.2 km

11

Easy 11.3 km

12

Trail 20.1 km

13

Easy 5.4 km

14

Long 25.5 km

15

Trail 4.2 km

Run: 85.5 km

16
17

Trail 10.3 km

18

Trail 2.8 km

Trail 10.1 km

19

Hill 11.2 km

20
21

Trail 44.5 km

22

Run: 78.9 km

23

Trail 4 km

24

Trail 6.3 km

25

Trail 3.6 km

26
27

Trail 3.7 km

28

Trail 12.5 km

29

Run: 30.1 km

30
31
1
2
3
4
5