Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23

Easy 7.5 mi

24

Weights 20:00

Yoga 15:00

25

Easy 3.5 mi

26
27

Easy 7.5 mi

28

Weights 30:00

Yoga 15:00

Run: 18.5 mi

Weights: 50:00

Yoga: 30:00

29

Easy 3.8 mi

Easy 2 mi

30

Weights 30:00

Yoga 20:00

1

Easy 4.3 mi

2
3

Weights 30:00

Yoga 15:00

4

Easy 9 mi

5

Weights 20:00

Yoga 15:00

Run: 19 mi

Weights: 1:20:00

Yoga: 50:00

6

Easy 4.8 mi

7

Weights 30:00

Yoga 15:00

8

Easy 3 mi

Easy 5 mi

9

Weights 30:00

Yoga 15:00

10
11

Easy 12 mi

12

Run: 24.7 mi

Weights: 1:00:00

Yoga: 30:00

13

Easy 5.3 mi

14
15

Easy 2.5 mi

Easy 4.8 mi

16

Weights 30:00

Yoga 15:00

17
18

Weights 30:00

Yoga 20:00

19

Easy 13 mi

Run: 25.5 mi

Weights: 1:00:00

Yoga: 35:00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2