Monthly View


Jump to:
May 2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23
24
25

Easy 6.4 km

26
27
28

Km repeats 5.7 km

29

Easy 5.5 km

Run: 17.6 km

30
1

Race 5 km

2
3

Easy 8 km

4

Fartlek 4.3 km

5

Easy 5.6 km

6

Km repeats 7.6 km

Run: 30.4 km

7
8

Bike 60 km

Easy 5.5 km

9
10

Easy 7.2 km

11
12
13

Race 3.9 km

Bike: 60 km

Run: 16.7 km

14

Easy 4.9 km

15

Run - Easy: 5 km

16

Run - Interval: 7 km

17

Easy 7.7 km

18

Fartlek 5.1 km

19

Run - Easy: 7 km

20

Km repeats 7.6 km

Run: 25.1 km

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Run - Km repeats: 7 km

31

Run - Easy: 5 km

1
2

Run - Race: 10 km / 42:00

3

Run - Easy: 5 km