Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23
24

Easy 3.5 mi

25

Easy 4.8 mi

26

Easy 2 mi

27
28

Easy 3.1 mi

29

Easy 3.2 mi

Run: 16.6 mi

30
31

Easy 2.2 mi

1

Race 3.1 mi

2

Easy 2.1 mi

3

Easy 1.2 mi

4

Race 1 mi

Easy 2.1 mi

5

Easy 3.1 mi

Run: 14.8 mi

6

Easy 1.3 mi

7

Easy 1.3 mi

Easy 1.2 mi

8

Easy 1.4 mi

9

Easy 2 mi

10

Easy 1 mi

11

Easy 2.1 mi

12

Easy 3.1 mi

Run: 13.5 mi

13

Easy 1 mi

14

Easy 2.1 mi

15
16

Easy 2.1 mi

17

Easy 1.3 mi

Easy 1.3 mi

18

Easy 3.1 mi

19

Easy 4 mi

Run: 15 mi

20
21

Other 1.1 mi

Easy 2.1 mi

22

Easy 1.6 mi

23

Easy 2.1 mi

24

Easy 1.3 mi

Easy 2 mi

25

Easy 1.9 mi

26

Easy 3.3 mi

Other: 1 mi

Run: 14.4 mi

27

Easy 2.1 mi

28
29
30
31
1
2

Run: 2.1 mi