Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Bike 18 mi

Interval 6 mi

Swim 1200 yd

23

Bike 18 mi

24

Bike 18 mi

Easy 2 mi

Swim 1000 yd

25

Tempo 7.1 mi

Swim 500 yd

26

Bike 18 mi

Tempo 2.7 mi

27

Bike 18 mi

Easy 3.2 mi

28

Long 10 mi

Bike: 90 mi

Run: 31 mi

Swim: 1.5 mi

29

Bike 18 mi

Easy 2 mi

Swim 1000 m

30

Interval 7.3 mi

Swim 750 m

1

Bike 12 mi

Easy 3.2 mi

Swim 850 m

2

Tempo 7.2 mi

Bike 9 mi

3

Bike 18 mi

Tempo 3.3 mi

Swim 1000 m

4

Bike 18 mi

Easy 3.5 mi

5

Bike: 75 mi

Run: 26.5 mi

Swim: 2.2 mi

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2