Monthly View


Jump to:
May 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Easy 8.4 mi

26

Easy 7.1 mi

27

Easy 5.7 mi

Double 4.9 mi

28

Run - Tempo: 10 mi / 1:10:00

29

Steady 10.2 mi

30

Easy 7.9 mi

1

Easy 6.8 mi

Run: 51.1 mi

2

Easy 8.5 mi

3

Tempo 7.1 mi

4

Easy 6.5 mi

5

Easy 8.5 mi

6

Easy 6.7 mi

7

Long 9.8 mi

8

Easy 8 mi

Run: 55.1 mi

9

Right knee

Easy 3.6 mi

10

Run - Tempo: 9 mi / 1:00:00

11

Easy 6 mi

12

Tempo 8.7 mi

13

Easy 3.6 mi

14

Run - Long: 14 mi

15

Run - Easy: 8 mi

Run: 21.8 mi

16

Easy 6.8 mi

17

Run - Tempo: 10.5 mi / 1:10:00

18

Run - Easy: 6.5 mi

19

Run - Easy: 8 mi

20

Run - Easy: 8 mi

21

Run - Easy: 6 mi

22

Run - warm up/cooldown: 2 mi

Run - Race: 5 mi

Run - warm up/cooldown: 3 mi

Run: 6.8 mi

23

Run - Easy: 7 mi

24

Run - Easy: 8 mi

25

Run - Easy: 6.5 mi

26

Run - Tempo: 7 mi / 44:00

27

Run - Easy: 8 mi

28

Run - Long: 14 mi

29

Run - Easy: 8 mi

30

Run - Easy: 7 mi

31

Run - Tempo: 9.5 mi / 1:00:00

1

Run - Easy: 6.5 mi

2

Run - Easy: 8 mi

3

Run - Fartlek: 8 mi

4

Run - Long: 14 mi

5

Run - Easy: 8 mi