Monthly View


Jump to:
February 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 7.1 mi

23

Easy 6.4 mi

24

Easy 4.2 mi

25

Easy 7.3 mi

26

Run - Easy: 6 mi

27

Long 10.2 mi

28

Easy 10 km

Run: 41.3 mi

29

Easy 7 mi

30

Run - Easy: 8 mi

31

Fartlek 7.1 mi

1

Easy 8 mi

2

Easy 7.5 mi

3

Run - Drills/Strides: 4 mi

4

warm up/cooldown 2.1 mi

Race 10 km

warm up/cooldown 2 mi

Run: 40 mi

5

Easy 6.4 mi

6

Easy 8.4 mi

7

Easy 6 mi

8

Run - Fartlek: 8 mi

9

Fartlek 7.6 mi

10

Long 11.1 mi

11

Trails 7 mi

Run: 46.5 mi

12

Easy 7.2 mi

13

Run - Fartlek: 9 mi

14

Easy 6.2 mi

15

Easy 8.4 mi

16

Run - Easy: 8 mi

17

Road Rash on knee

Easy 8.4 mi

18

Run - Easy: 8 mi

Run: 30.2 mi

19

Run - Easy: 7 mi

20

Run - Fartlek: 10 mi

21

Run - Easy: 6 mi

22

Run - Easy: 5 mi

23

Run - Easy: 8 mi

24

Run - Long: 12 mi

25

Run - Easy: 8 mi

26

Run - Easy: 8 mi

27

Run - Fartlek: 10 mi

28

Run - Easy: 6 mi

29

Run - Easy: 6 mi

1

Run - Easy: 9 mi

2

Run - Long: 13 mi

3

Run - Easy: 8 mi