Monthly View


Jump to:
January 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Easy 4.5 mi

2

Easy 2.7 mi

3

Easy 5.5 mi

Run: 12.7 mi

4

Easy 6.7 mi

5

Easy 6.5 mi

6

Easy 2.7 mi

7

Easy 5.5 mi

8

Easy 6.5 mi

9

Run - Easy

10

Easy 8.4 mi

Run: 36.3 mi

11

Easy 5.5 mi

12

Fartlek 8.4 mi

13

Easy 5.5 mi

14

Run - Easy: 5 mi

15

Easy 6.9 mi

16

Long 10.1 mi

17

Easy 5.5 mi

Run: 41.8 mi

18

Easy 5.2 mi

19

Run - Fartlek: 9 mi

20

Run - Easy: 5 mi

21

Run - Easy: 5 mi

22

Run - Easy: 5 mi

23

Run - Easy: 5 mi

24

Run - Long: 11 mi

Run: 5.2 mi

25

Run - Easy: 6 mi

26

Run - Fartlek: 9 mi

27

Run - Easy: 6 mi

28

Run - Easy: 6 mi

29

Run - Easy: 6 mi

30

Run - Easy: 6 mi

31

Run - Long: 11 mi