Monthly View


Jump to:
March 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
18

Easy 5 mi

19

Interval 8.1 mi

20

MLR 14 mi

21

Easy 6.1 mi

22

Tempo 13.3 mi

23

Easy 6 mi

24

Long 16 mi

Run: 68.6 mi

25

Easy 5.1 mi

26

Interval 8 mi

27

MLR 10.1 mi

28

Easy 6 mi

1

Easy 4.1 mi

2

Easy 1 mi

Race 13.1 mi

Easy 1 mi

3

Easy 6 mi

Run: 54.4 mi

4

Easy 6 mi

5

Easy 8 mi

6

MLR 10.2 mi

7

Easy 6.3 mi

8

MLR 11.1 mi

9

Easy 5.3 mi

10

Long 20.2 mi

Run: 67.2 mi

11

Easy 6 mi

12

Easy+Strides 10 mi

13

MLR 14.1 mi

14

Easy 6.1 mi

15

Tempo 13.1 mi

16

Easy 6 mi

17

Long w/MP 18.1 mi

Run: 73.3 mi

18

Easy 6.1 mi

19

Easy+Strides 10 mi

20
21
22
23
24

Run: 16.1 mi

25
26
27
28
29
30
31