Monthly View


Jump to:
April 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy+Strides 7.1 mi

23

Easy 8 mi

24

Interval 9.1 mi

25

Easy 6.2 mi

26

MLR 10 mi

27

Long 20 mi

28

Easy 10.1 mi

Run: 70.5 mi

29

Easy+Strides 7 mi

30

Easy 8.1 mi

31

Tempo 10.6 mi

1

Easy 8 mi

2

MLR 10.1 mi

3

Long 18.1 mi

4

w/MP miles 10.3 mi

Run: 72.2 mi

5

Easy 8.2 mi

6

MLR 10.1 mi

7

Tempo 12 mi

8

Easy 7 mi

9

Easy 9.1 mi

10

Long 17.6 mi

11

MLR 10.1 mi

Run: 74.1 mi

12

Easy 8.1 mi

13

Interval 9 mi

14

MLR 10.1 mi

15

Easy 7.8 mi

16

MLR 10.1 mi

17

Long 21 mi

18

MLR 10.1 mi

Run: 76.3 mi

19

Easy+Strides 8 mi

20
21
22
23
24
25

Run: 8 mi

26
27
28
29
30
1
2