Monthly View


Jump to:
June 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 5.1 mi

21

Interval 7 mi

22

Easy 7.1 mi

23

Easy 7 mi

24

Easy 4 mi

25

Easy 2.2 mi

Race 6.2 mi

Easy 1.2 mi

26

Easy 5.2 mi

Run: 45.1 mi

27

Easy 7 mi

28

Easy 8.1 mi

29

Easy 7 mi

30

Easy 5.1 mi

31

Easy 8 mi

1

Easy 5.1 mi

2

MLR 10 mi

Run: 50.3 mi

3

Easy 5 mi

4

Interval 8.1 mi

5

Easy 9.4 mi

6
7
8
9

Run: 22.5 mi

10

Easy 4 mi

11

Easy 4 mi

12

Easy 5.1 mi

13

Easy 6 mi

14

Easy 7.1 mi

15

Easy 8 mi

16

MLR 10 mi

Run: 44.2 mi

17

Easy 5.1 mi

18
19
20
21
22
23

Run: 5.1 mi

24
25
26
27
28
29
30