Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23
24

Easy 7 mi

25
26
27

Easy 4 mi

28

Easy 6.1 mi

29

Easy 8.1 mi

Run: 25.3 mi

30

Easy 8 mi

31

Easy 5.4 mi

1

Easy 2.5 mi

Race 3 mi

Easy 1.5 mi

2

Easy 5 mi

3
4
5

Run: 25.4 mi

6

Easy 4 mi

7

Easy 6 mi

8

Easy 8 mi

9

Easy 6 mi

10

Easy 6 mi

11

MLR 10 mi

12

Easy 8 mi

Run: 48.1 mi

13

Easy 6 mi

14

Easy 8 mi

15

MLR 10 mi

16

Easy 6 mi

17

Easy 6 mi

18

MLR 12.2 mi

19

Easy 6 mi

Run: 54.3 mi

20

Easy+Strides 8 mi

21

MLR 10.1 mi

22

Easy 6 mi

23

Easy 8 mi

24

Easy 6 mi

25

MLR 14 mi

26

Easy 6 mi

Run: 58.2 mi

27

Easy+Strides 8 mi

28

MLR 10 mi

29
30
31
1
2

Run: 18 mi