Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23

Easy 12.7 km

24

Fartlek 12.7 km

25

Fartlek 3 km

Easy 10 km

26
27

Long 7.5 km

Race 2.1 km

Long 15 km

Long 1.3 km

28

Easy 12.2 km

Run: 76.4 km

29
30

Easy 1 km

Tempo 12 km

1

Easy 2 km

Easy 15.1 km

2

Easy 1 km

Easy 13.1 km

3
4

Long 31.3 km

5

Easy 11.2 km

Run: 86.7 km

6
7

Interval 13 km

8

Easy 3 km

Easy 4.3 km

9

Easy 13.1 km

10
11

Long 1 km

Long 23.6 km

12

Easy 11.7 km

Run: 69.7 km

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2