Monthly View


Jump to:
March 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
19

Ski 12.8 km

Tempo 12.5 km

20

Weights 16:20

Easy 9 km

Ski 5.2 km

Skating 6.3 km

21

Fartlek 9.5 km

Commute 4 km

Commute 4.1 km

Ski 4.6 km

22

Long 16.1 km

Ski 5.1 km

23

Easy 8.2 km

Ski 8.3 km

24
25

Run: 63.3 km

Skating: 6.3 km

Ski: 36 km

Weights: 16:20

26

Easy 7 km

27

Weights 20:05

Tempo 8.1 km

28

Easy 8 km

Commute 3.8 km

Commute 4.3 km

29

Weights 18:30

Hill 10 km

1

Easy 9 km

2

Ski 3.1 km

3

Long 30.2 km

Run: 80.4 km

Ski: 3.1 km

Weights: 38:35

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31