Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

A/Easy-8:10 1.5 mi

Strength 7.5 mi

A/Easy-8:10 1 mi

23
24

A/Easy-8:10 1.5 mi

Tempo 9 mi

A/Easy-8:10 1.5 mi

25

A/Easy-8:10 6 mi

26

A/Easy-8:10 10 mi

27

A/Easy-8:10 10 mi

28

A/Easy-8:10 8 mi

Run: 56 mi

29

A/Easy-8:10 1.5 mi

Strength 7 mi

A/Easy-8:10 1.5 mi

30
1

A/Easy-8:10 1.5 mi

Tempo 9 mi

A/Easy-8:10 1.5 mi

2

A/Easy-8:10 7 mi

3

A/Easy-8:10 8 mi

4

Long 16 mi

5

A/Easy-8:10 6 mi

Run: 59 mi

6

A/Easy-8:10 1 mi

Strength 3 mi

A/Easy-8:10 1 mi

Strength 3 mi

A/Easy-8:10 1 mi

7
8

A/Easy-8:10 1 mi

Tempo 9 mi

A/Easy-8:10 1 mi

9

A/Easy-8:10 6 mi

10

A/Easy-8:10 10 mi

11

A/Easy-8:10 10 mi

12

A/Easy-8:10 8 mi

Run: 54 mi

13

A/Easy-8:10 1 mi

Strength 7 mi

A/Easy-8:10 1 mi

14
15

A/Easy-8:10 1.5 mi

Tempo 10 mi

A/Easy-8:10 1.5 mi

16

A/Easy-8:10 7 mi

17

A/Easy-8:10 8 mi

18

Long 16 mi

19

A/Easy-8:10 6 mi

Run: 59 mi

20

A/Easy-8:10 1 mi

Strength 7.5 mi

A/Easy-8:10 1.5 mi

21
22

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

Run - Tempo: 10 mi / 1:08:40

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

23

Run - A/Easy-8:10: 6 mi

24

Run - A/Easy-8:10: 10 mi

25

Run - A/Easy-8:10: 10 mi

26

Run - A/Easy-8:10: 8 mi

Run: 10 mi

27

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

Run - 6 x 1 w/400: 6 mi

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

28
29

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

Run - Tempo: 10 mi / 1:08:40

Run - A/Easy-8:10: 1.5 mi

30

Run - A/Easy-8:10: 7 mi

31

Run - A/Easy-8:10: 8 mi

1

Run - A/Easy-8:10: 8 mi

2

Run - A/Easy-8:10: 6 mi