Monthly View


Jump to:
January 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 5.6 mi

22

Donating Blood!

Easy 4.4 mi

23

Run - Easy: 5 mi

24

Easy 3.6 mi

25

Easy 5.3 mi

26

Run - Easy: 10 mi

27

Easy 5.4 mi

Run: 24.2 mi

28

Easy 4.8 mi

29

Run - Tempo: 7.5 mi

Easy 4.3 mi

30

Run - Easy: 6 mi

31

Easy 5.4 mi

1

Easy 5.2 mi

2

Easy 5.7 mi

3

Easy 7.4 mi

Run: 32.7 mi

4

Run - Speed: 7 mi

Easy 4.3 mi

5

Easy 4.8 mi

6

Run - Tempo: 9 mi

7

Easy 5.5 mi

8

Easy 3 mi

9

Easy 6.7 mi

10

MLR 9.3 mi

Run: 33.4 mi

11
12

Easy 5.7 mi

13

Run - Speed: 7 mi

Easy 4.2 mi

14

Easy 4.5 mi

15

Run - Easy: 6 mi

16

Easy 7.2 mi

17

Long 14.5 mi

Run: 36.1 mi

18

Run - Easy: 6 mi

19

Run - Speed: 9 mi

Easy 3.6 mi

20

Easy 4 mi

21

Easy 5.4 mi

22

Run - Tempo: 10 mi

23

Easy 7.6 mi

24

Run - Long: 14 mi

Easy 4.6 mi

Run: 25.2 mi

25

Run - Easy: 6 mi

26

Run - Speed: 7 mi

27

Run - Easy: 6 mi

28

Run - Easy: 6 mi

29

Run: 10 mi

30

Run - Tempo: 10 mi

31

Run - Long: 10 mi