Monthly View


Jump to:
July 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 10.2 mi

21

Easy 8.1 mi

22

Easy 12.3 mi

23

Easy 8.1 mi

24

Easy 10.2 mi

25

Easy 7 mi

26

Run: 55.9 mi

27

Easy 8.1 mi

28

Easy 12.1 mi

29

Easy 10.3 mi

30

Peloton 19.2 mi

Peloton 8.9 mi

1

Easy 2 mi

Easy 6 mi

Easy 2.2 mi

2

Long 16.3 mi

3

Interval 12.1 mi

Peloton: 28.1 mi

Run: 69.2 mi

4

Easy 10.2 mi

5

Easy 10.3 mi

6
7
8
9
10

Run: 20.5 mi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31