Monthly View


Jump to:
August 2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Trail 6.1 km

24
25
26

Easy 4.3 km

27

Race 110 km

28

Jahorina Ultra

29

Run: 120.4 km

30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Trail 16 km

12

Easy 3.4 km

Trail 9.5 km

Run: 28.9 km

13

12 Weeks until Hamilton

Easy 11 km

14
15

Easy 8.3 km

16
17

Race 25.1 km

18
19

Run: 44.4 km

20

Tempo 8.5 km

21
22

Interval 12.3 km

23

Easy 9.3 km

24
25

Easy 6.4 km

Race 5 km

Easy 1 km

26

Run: 42.4 km

27

12 weeks until Philly marathon

Easy 8.5 km

28

Easy 4.5 km

Tempo 13.2 km

29

Trail 9.8 km

30

Easy 8.1 km

31
1

Other 2.8 km

2

Easy 6.1 km

Other: 2.8 km

Run: 50.2 km