Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23
24

Easy 3.2 mi

25
26

Weights

Bike 5.3 mi

27
28
29

Bike 7 mi

Track 0.4 mi

Bike: 12.3 mi

Run: 3.5 mi

Weights: 1 times

30
31
1

PT

2

Bike 5.1 mi

Bike 5 mi

3

PT

Bike 9.4 mi

4

Bike 13 mi

5

Bike: 32.4 mi

PT: 2 times

6

PT

Bike 1.4 mi

Bike 7.2 mi

7
8

Bike 8.8 mi

9

Bike 14.9 mi

10

PT

Bike 3.1 mi

11

Bike 3.9 mi

12

Bike: 39.3 mi

PT: 2 times

13

Bike 5.2 mi

14

Bike 7.5 mi

15

PT

Bike 6.7 mi

16

Bike 12 mi

17

Walk 1.5 mi

Bike 7 mi

18

Bike 9 mi

Bike 15 mi

19

PT

Bike 15.5 mi

Bike: 77.8 mi

PT: 2 times

Walk: 1.5 mi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2