Monthly View


Jump to:
February 2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Recovery 0.1 mi

23

Easy 8.1 mi

24

GenAer 9.3 mi

25
26

MdLong 12.2 mi

27

Recovery 5.2 mi

28

Long 17.3 mi

Run: 52.1 mi

29

Recovery 3.1 mi

30

Easy 8.2 mi

31

MdLong 11.2 mi

1
2

Recovery 4.2 mi

3

Easy 6 mi

4

Long 17.1 mi

Run: 49.7 mi

5

Recovery 3.1 mi

6

MdLong 10.2 mi

7
8

Easy 5.2 mi

9

MdLong 10.1 mi

10

Recovery 4.4 mi

11

Long 20.7 mi

Run: 53.6 mi

12
13

Easy 8.2 mi

14

Easy 5.2 mi

15
16

Recovery 4.1 mi

17

Easy 5.1 mi

18

MdLong 14.1 mi

Run: 36.7 mi

19
20

Easy 7.1 mi

21

Easy 8.2 mi

22
23

Run - Recovery: 5 mi

24
25

Run - MdLong: 12 mi

Run: 15.2 mi

26

Run - Recovery: 6 mi

27

Run - GenAer: 7 mi

28
1

Run - Recovery: 5 mi

2

Run - Recovery: 4 mi

3

Run - Race: 26.2 mi

4