Monthly View


Jump to:
May 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Recovery 3 km

Easy 6 km

26

Progression 12 km

27

Recovery 3 km

Easy 8 km

28

Recovery 3 km

Recovery 3 km

29

Moderate 12 km

30
1

Run: 50 km

2

Easy 8 km

3

Easy 7.5 km

Recovery 3.5 km

4
5
6
7

Recovery 4 km

8

Recovery 4 km

Run: 27 km

9

Moderate 10 km

10

Easy 8 km

11

Medium Long 16 km

12

Recovery 7 km

13
14

Easy 11 km

15

Easy 11 km

Run: 63 km

16

Progression 13 km

17

Easy 11 km

18

Medium Long 16 km

19
20
21
22

Run: 40 km

23

Easy 11 km

Strength 45:31.33

24

Easy 8 km

25
26
27
28
29

Run: 19 km

Strength: 45:31.33

30
31
1
2
3
4
5