Monthly View


Jump to:
February 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Recovery 6 km

Recovery 10 km

21

Threshold 16 km

22

Medium Long 18 km

23

Recovery 10 km

Strength/Stretch 31:00

24

Easy 13 km

25

Recovery 4 km

Race 10 km

Recovery 2 km

26

Long 25 km

Run: 114 km

Strength/Stretch: 31:00

27
28

Repetitions 12 km

29

Easy 12.5 km

30

Easy 10 km

31
1
2

Run: 34.5 km

3

Easy 14 km

Recovery 6 km

4

Recovery 3.5 km

Interval 5 km

Recovery 1.5 km

5

Medium Long 21.5 km

6
7

Easy 10 km

8
9

Run: 61.5 km

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1