Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 10 km

23
24
25
26
27
28

Easy 10 km

Run: 20 km

29

Easy 10 km

30

Progression 13 km

1

Medium Long 14 km

2

Easy 10 km

3

Fartlek 13 km

4

Run - Easy: 10 km

5

Run - Long: 18 km

Run: 60 km

6

Run - Easy: 10 km

7

Run - Progression: 13 km

8

Run - Medium Long: 16 km

9

Run - Recovery: 6 km

Run - Easy: 10 km

10

Run - Fartlek: 13 km

11

Run - Easy: 10 km

12

Run - Long: 20 km

13

Run - Recovery: 6 km

Run - Easy: 10 km

14

Run - Progression: 13 km

15

Run - Medium Long: 18 km

16

Run - Recovery: 6 km

Run - Easy: 10 km

17

Run - Fartlek: 13 km

18

Run - Easy: 10 km

19

Run - Long: 22 km

20

Run - Recovery: 6 km

Run - Easy: 10 km

21

Run - Progression: 13 km

22

Run - Medium Long: 18 km

23

Run - Recovery: 6 km

Run - Easy: 10 km

24

Run - Fartlek: 13 km

25

Run - Easy: 12 km

26

Run - Long: 24 km

27

Run - Easy: 10 km

28

Run - Fartlek: 13 km

29

Run - Medium Long: 12 km

30

Run - Easy: 10 km

31

Run - Easy: 10 km

1

Run - Easy: 4 km

Run - Time Trial: 5 km

Run - Easy: 3 km

2

Run - Long: 13 km