Monthly View


Jump to:
March 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
18

Easy 12 km

Recovery 6 km

19

Fartlek 17 km

20

Medium Long 19 km

21

Easy 14 km

Recovery 6 km

22

Progression 16 km

23

Long 26 km

24

Run: 116 km

25

Easy 14 km

26

Fartlek 17 km

27

Medium Long 19 km

28

Easy 14 km

Recovery 8 km

1

Progression 16 km

2
3

Run: 88 km

4
5
6
7
8
9
10
11

Easy 6 km

12
13
14
15
16
17

Run: 6 km

18
19
20
21
22

Recovery 3.5 km

23
24

Run: 3.5 km

25
26
27
28
29
30
31