Monthly View


Jump to:
May 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Warmup/Cooldown 1.5 mi

Interval 4.9 mi

Bike 9.9 mi

26

Easy 2.7 mi

27

Easy 1.5 mi

Easy 5.5 mi

28

Weights

29

Fartlek 6.4 mi

30

Easy 1 mi

Bike 6.7 mi

1

Easy 3.4 mi

Bike: 16.6 mi

Run: 26.9 mi

Weights: 1 times

2

Easy 3.4 mi

Bike 4.8 mi

3

Interval 4.2 mi

4

Easy 3 mi

5

Warmup/Cooldown 1.2 mi

Interval 1 mi

Warmup/Cooldown 0.4 mi

6
7
8

Bike: 4.8 mi

Run: 13.2 mi

9

Easy 1.9 mi

10

Easy 5.3 mi

Bike 2.6 mi

11

Easy 4.4 mi

12

Easy 1.7 mi

13

Easy 1.5 mi

Bike 3.9 mi

14

Easy 1 mi

Easy 1.2 mi

15

Easy 6 mi

Bike: 6.4 mi

Run: 23 mi

16

Easy 3.4 mi

17

Easy 2 mi

Easy 5.1 mi

18

Easy 2.5 mi

19

Fartlek 5.6 mi

20
21
22

Easy 4.2 mi

Run: 22.7 mi

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5