Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Walk 4.1 mi

23

Recovery 2 mi

24

Recovery 4 mi

25
26

Easy 5 mi

27

Recovery 4 mi

28

Run: 15 mi

Walk: 4.1 mi

29

Intervals 6 mi

30
1

Recovery 2.2 mi

Tempo 2.1 mi

Easy 1.9 mi

2

Recovery 4 mi

3

Easy 8 mi

4
5

Intervals 6 mi

Run: 30.1 mi

6

Recovery 4.5 mi

7

Long 9 mi

8
9

Tempo 6.5 mi

10

Recovery 4.5 mi

11

Recovery 4 mi

12

Tempo 6.5 mi

Run: 35 mi

13
14

Long 10 mi

15

Recovery 5 mi

16

Intervals 7.5 mi

17

Recovery 5 mi

18
19

Recovery 1.9 mi

Easy 0.6 mi

Race 3.1 mi

Recovery 2.5 mi

Run: 35.6 mi

20

Run - Recovery: 5 mi

21

Run - Long: 11 mi

22

Run - Recovery: 4.5 mi

23

Run - Intervals: 8 mi

24

Run - Recovery: 5 mi

25
26

Run - Tempo: 7.5 mi

27

Run - Recovery: 5.5 mi

28

Run - Long: 12 mi

29

Run - Recovery: 5 mi

30

Run - Tempo: 8 mi

31

Run - Recovery: 6 mi

1
2

Run - Race: 7.5 mi