Monthly View


Jump to:
January 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21
22

Easy 10 km

23

Easy 13 km

24
25
26
27

Run: 23 km

28
29
30
31
1

Recovery 6 km

2

Easy 13 km

3

Medium Long 16 km

Run: 35 km

4

Easy 13 km

5

Easy 10 km

6

Moderate 14 km

7
8

Easy 10 km

Recovery 6 km

9

Medium Long 17 km

10

Recovery 6 km

Easy 10 km

Run: 86 km

11

Easy 10 km

Recovery 6 km

12

Medium Long 15 km

13

Easy 10 km

Recovery 6 km

14
15

Easy 10 km

16

Moderate 13 km

Recovery 8 km

17

Easy 13 km

Recovery 6 km

Run: 97 km

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31