Monthly View


Jump to:
September 2023
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 7 mi

22

Easy 6.5 mi

23

Tempoflex 7 mi

24

Other 1.1 mi

25

brisk 3.2 mi

26

Long 13.1 mi

27

Easy 5.6 mi

Other: 1.1 mi

Run: 42.4 mi

28

Easy 6.5 mi

29

Interval 8.5 mi

30

Walk 1.3 mi

31

easy + beach 8.4 mi

1

Walk 2.2 mi

2

Long 14.1 mi

3

Easy 6.5 mi

Run: 44.1 mi

Walk: 3.5 mi

4

Easy 6.8 mi

5

Easy 1.2 mi

Interval 6.8 mi

6

Hill 1 mi

Weights 36:57

Other 1706 m

7

Beach Running 2.7 mi

Tempo 10 km

8

Walk 2.5 mi

9

Long 15.6 mi

10

Easy 6.4 mi

Bike 2.7 mi

Bike: 2.7 mi

Other: 1.1 mi

Run: 46.8 mi

Walk: 2.5 mi

Weights: 36:57

11

easy + beach 6.5 mi

Bike 2.7 mi

12

Interval 8.6 mi

Other 9.8 mi

13

Run: 2 mi

Bike 2.7 mi

Other 4 mi

14

Tempo 7.8 mi

Easy 1.5 mi

Easy 1.3 mi

15

Run: 3 mi

Other 7 mi

16

Long 18.1 mi

17

Hill 6.3 mi

Bike: 5.4 mi

Other: 20.8 mi

Run: 50 mi

18

Hill 5.2 mi

19

Interval 5.8 mi

Easy 3 mi

20

Other 3009 m

Other 16.3 mi

21

Easy 1.4 mi

easy + beach 6.8 mi

Bike 2.7 mi

22
23

Run - Alternating: 20 mi

24

Run: 5 mi

Bike: 2.7 mi

Other: 18.2 mi

Run: 22.2 mi

25

Run: 1 mi

26

Run - Easy: 5 mi

27

Run: 1 mi

28

Run - Easy: 5 mi

29

Run: 1 mi

30

Run - Race: 35 mi / 6:00:00

1