Monthly View


Jump to:
June 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24

Easy 6.2 mi

25

Easy 8.2 mi

Recovery 0.9 mi

26

Interval 8.1 mi

27

Tempo 10.6 mi

28

Easy 5.2 mi

29

Easy 8 mi

30

Tempo 13.1 mi

Run: 60.2 mi

31

Easy 6.2 mi

1

Easy 8.2 mi

Recovery 0.9 mi

2

Interval 10.1 mi

3

Tempo 11.2 mi

4

Easy 5 mi

Recovery 1.5 mi

Recovery 0.7 mi

5

Easy 8.3 mi

6

Easy 14.3 mi

Run: 66.2 mi

7

Recovery 6.1 mi

Recovery 1.8 mi

8

Easy 8.3 mi

Recovery 2.1 mi

9

Easy 10.5 mi

10

Recovery 8.3 mi

Recovery 0.9 mi

11

Interval 10.3 mi

12

Easy 6.1 mi

Recovery 1.1 mi

13

Easy 14.3 mi

Run: 70 mi

14

Easy 6.2 mi

Recovery 1.4 mi

15

Tempo 9.6 mi

Recovery 3.2 mi

16

Easy 6.5 mi

Recovery 3.4 mi

17

Easy 8.3 mi

Recovery 1.8 mi

18

Interval 10.6 mi

Recovery 1.1 mi

19

Recovery 6.6 mi

Recovery 2.3 mi

20

Easy 14.3 mi

Run: 75.1 mi

21

Easy 6.7 mi

Default 1.3 mi

22

Tempo 8.3 mi

23

Easy 7.1 mi

24

Run - Easy: 8 mi

25

Run - Interval: 7 mi

26

Run - Easy: 6 mi

27

Run - Easy: 14 mi

Run: 23.3 mi

28

Run - Easy: 6 mi

29

Run - Tempo: 10 mi

30

Run - Easy: 6 mi

1

Run - Easy: 8 mi

2

Run - Interval: 7 mi

3

Run - Easy: 6 mi

4