Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 8.3 mi

Recovery 1.6 mi

23

Repetition 10.6 mi

Recovery 3.3 mi

24

Recovery 6.2 mi

Recovery 2.1 mi

25

Recovery 8.7 mi

Recovery 3.5 mi

26

Tempo 11.9 mi

27

Easy 6.1 mi

Recovery 2.1 mi

28

Easy 14.5 mi

Run: 79 mi

29

Easy 6.1 mi

Recovery 2.1 mi

30

Easy 8.4 mi

1

Interval 11.2 mi

2

Tempo 10.1 mi

Recovery 4.8 mi

3

Easy 6.1 mi

Recovery 4.1 mi

4

Easy 8.4 mi

Recovery 2.2 mi

5

Tempo 13.1 mi

Run: 76.5 mi

6

Easy 6.1 mi

Recovery 3 mi

7

Easy 8.3 mi

Recovery 3.2 mi

8

Interval 9.2 mi

Recovery 3 mi

9

Recovery 6.6 mi

Recovery 3.1 mi

10

Recovery 7.1 mi

Recovery 3.4 mi

11

Tempo 11 mi

12

Run - Easy: 14 mi

Run: 64.1 mi

13

Run - Easy: 6 mi

14

Run - Easy: 8 mi

15

Run - Interval: 11 mi

16

Run - Tempo: 11 mi

17

Run - Easy: 6 mi

18

Run - Easy: 8 mi

19

Run - Tempo: 13 mi

20

Run - Easy: 6 mi

21

Run - Easy: 8 mi

22

Run - Interval: 10 mi

23

Run - Tempo: 10 mi

24

Run - Easy: 6 mi

25

Run - Easy: 8 mi

26

Run - Easy: 14 mi

27
28
29
30
31
1
2